За инициативата

 

Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) първа предложи на българската общественост един качествено нов, модерен начин на представяне на частните детски градини, училища, професионални колежи и гимназии. Виртуалното изложение на частните училища е отговор на съвременните тенденции за достигане до младите хора и техните родители през интернет.

Безспорно е, че това е мястото, където те осъществяват виртуални срещи, социални контакти, общуват, четат, гледат телевизия и се забавляват. Виждаме във Виртуалното изложение успешна алтернатива на традиционните изложения, които в последните години показаха своята неефективност.

То е възможност за ефективен контакт между всички заинтересовани страни – училище, родители, ученици, партньорски институции от всички сфери на обществения живот и бизнеса.

Comments are closed.