Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир”

Контакти с нас:

е-mail: fpels@speedbg.net

Гид: Константин Емануилов Бонев

Скайп: fpelsws (лице, отговарящо за Скайп контакти – Галина Спасова)

Време за контакти – от 10:00 до 12:00 ч.

Интернет сайт: http://www.fpels.ws/?lang=bg

История

Основана 1994 година като първата в България частна английска гимназия.
Вече 18 години гимназията ни се развива с бързи темпове и става водеща в частното образование, по която всички последвали я се равняват. От тогава до днес гимназията не намалява темповете си на развитие, непрекъснато се обновява и повишава качеството не само на образованието на учениците си, но и нивото на общуване между ученици, учители, служители и родители.
Перспективите за бъдещото развитие на гимназията са очертани в няколко насоки:

 • Разширяване на извънкласните дейности , чрез които учениците се възпитават в дух на отговорност, взаимно подпомагане и споделяне, работа в екип и творчески ентусиазъм.
 • Осигуряване на продължаващо обучение във висши училища.
 • Разширяване връзките и сключване на договори с колежи и университети от
 • България и чужбина. Досега сме слючили договори с няколко университа в
 • България и предстои сключване на договори с колеж и университет във
 • Великобритания.
 • Гимназията ни от тази година ще стане център за провеждане на сертификатни изпити на Кеймбридж.
 • Въвеждаме програма за електронно училище.

горе

Мисия

Мисията на гимназията  – „Да даде на учениците си не само актуални и полезни  знания, но и да провокира креативното мислене и раждането на както и   успешни и пълноценни в живота”. В този си творчески път учениците имат  безрезервната подкрепа на училищното ръководство, на своите учители и  родители.

горе

Ценности

Нашата ценност са нашите ученици. Възпитаваме ги да бъдат добри хора,
спокойни и уверени, освободени по дух, със собствено мнение и позиция, честни,
отговорни и инициативни. Тяхната енергия, ентусиазъм и успехи са нашето
вдъхновение и предизвикателство за по-нататъшно развитие. Работим заедно,
за да успеят младите хора.

горе

Цели

 • Поддържане на комуникативната насоченост на чуждоезиковото обучение чрез устни изпити след всеки клас;
 • Непрекъснато усъвършенстване на квалификацията на учителите чрез вътрешни семинари и работни срещи;
 • Поддържане на практическата насоченост и приложение на знанията и уменията по природните науки и математиката, информатика и информационни технологии;
 • Въвеждане на елементи от хуманната сугестопедична методика на д-р Лозанов;
 • Стриктно придържане към и спазване на Закона на народната просвета и всички нормативни документи на МОМН;
 • Придържане към принципите на БАЧУ;
 • Спазване на строги правила и дисциплина от всички ученици, учители и служители;
 • Разширяване на билингвалното обучение;
 • Подготовка за сертификатни изпити по чужди езици;
 • Въвеждане на бизнес английски език във всички класове.

горе

Положителни страни

Индивидуално внимание към всеки наш ученик; работа с всеки ученик за
опознаване на неговите интереси и проблеми; работа с ученици с проблеми
в обучението чрез допълнителни часове, интензивни курсове и други;
професионален екип от най-добрите и опитни учители; малки класове;
ежедневна обратна връзка с родителите; училищен психилог; библиотека и
читалня.

горе

Материална База

Гимназията е на самостоятелни етажи със собствени кабинети по химия,
информационни технологии и музика и собствено модерно оборудване.

горе

Човешки капитал

В училището работи екип от най-добри професионалисти, избрани от
най-добрите училища от столицата и страната. Учителите работят с
усъвършенствани методики на обучение и са ентусиазирани да работят с младите
хора. Непедагогическият персонал е високо отговорен и се отнася с любов и
загриженост към учениците.

горе

Възрастови граници

Учениците ни са на възраст от 14 до 19 години – от 8-ми до 12-ти клас.

горе

Уникалност

 • Гимназията се намира в центъра на София в близост до най-значителните културно-исторически и научни институции, чиито възможности използваме широко в учебния процес и извънкласните дейности. Удобен транспорт от всички краища на столицата.
 • Обучението по различните учебни предмети се съчетава с изкуство, музика и спорт, но основният акцент е усъвършенстване обучението по чужди езици – английски, немски, френски, испански.
 • Качеството на чуждоезиковото ни обучение е доказано и се гарантира отредовни инспекции от европейски организации – Оптима ( EQUALS) и Съвета на европейската научна и културна общност.
 • Нашите ученици успешно полагат всички нива по английски език на изпититена Кеймбридж и са носители на много грамоти и награди от национални имеждународни конкурси и състезания и с доказани резултати при кандидатстване във висши училища.
 • Гимназията издава международни сертификати – Европейски паспорт и Европейско езиково портфолио, одобрени от съвета на Европа, както и международен сертификат за икономически знания.
 • Гимназията ни е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата.
 • Гимназията ни има собствен химн – текст от основателя на гимназията и музика от учителката по музика Н.Ангелова.

горе

Бъдеще

Разширяване на възможностите за изява на нашите ученици и учители: работа
в екип, създаване на модерно училище на бъдещето, училище на интересите
на учениците и предизвикателствата на знанията, уменията и ключовите
компетентности, необходими за цялостната реализация.

горе

Сфери на реализация

Над 1100 ученици са завършили гимназията и се реализират успешно в
България и в други страни като Великобритания, Холандия, САЩ, Италия,
Испания, Гърция, Германия и други – в различни области: лекари,
стоматолози, фармацефти, филолози, адвокати, финансисти,
психолози, политолози, социолози, строителни инженери, хора на
изкуството, модни дизайнери и други.

горе

Условия за прием, срокове и цени

Успех от завършен 7-ми клас не по-нисък от Мн. добър 4.50
и приемен изпит, състоящ се от тест и съчинение.
Срок: целогодишен

горе

Мотиви за членство в БАЧУ

Най-голямата и отговорна организация на частните училища в България, подкрепяща и защитаваща техните интереси.

горе

Контакти с нас:

е-mail: fpels@speedbg.net
име и длъжност: Галина Георгиева Спасова – учител по математика, информатика и информационни технологии.

Гид: Константин Емануилов Бонев

Скайп –  fpelsws, лице, отговарящо за Скайп (контакти) - Галина Спасова

Време за контакти -   от 10:00 до 12:00 ч.

Интернет сайт: http://www.fpels.ws/?lang=bg

горе

Comments are closed.