ЧАСТНА НЕМСКА ГИМНАЗИЯ „ЕРИХ КЕСТНЕР”

Контакти с нас

Скайп: kestner96 - Любомир Хераков – РКК

e-mail: office@eks-bg.eu

e-mail: kestnerschool_bg@yahoo.com

Интернет сайт: www.eks-bg.eu

Дни на отворените врати – от 9:00 до 11:00 по време на изложението – Биляна Милева – директор на детската градина.

Частни немски училища “Ерих Кестнер” са образователен комплекс с детска градина, основно училище и езикова гимназия.

Образователният комплекс има следната структура:
Детската градина “Ерих Кестнер” с лиценз номер РД 14-227/25.10.2002 г. за деца от 2 до 7 години.
Основно училище “Ерих Кестнер” с лиценз номер РД 14-46/09.05.1996 г. за ученици от 1. до 7. Клас.
Немската Езикова Гимназия “Ерих Кестнер” с лизенз номер РД 14-71/18.05.2000 г. за ученици от 8. до 12 клас.
Учебните програми на МОМН се съчетават с рамковите изисквания за подготовката на изпита за придобиване на немска езикова диплома Sprachdiplom C1. Вторият чужд език е английски. Предлага се и френски като трети чужд език.

История

 

Частно немско училище „Ерих Кестнер” добива официален статут със Заповед № РД 1446 от 09.05.1996 г., подписана от министър професор Илчо Димитров, и издаден лиценз от Министерство на образованието и науката. На 01.09.1996 година в класните стаи на новооткритото училище влизат 34 ученици от I до IV клас, обучавани от първия учителски състав на училището – Ваня Николаева, Ани Мицева, Неда Баръмова, Ани Христова, Ели Манова, Елвира Георгиева /Елфи/, Спасинка Димитрова, Росица Вълчева, Павлин Кънев, Елица Митова и Пламена Златева. Индивидуалната работа с всяко дете се превръща в приоритет на учебно-възпитателния процес. Грижата за хармоничния емоционален свят на личността е поверена на училищния психолог г-жа Юлия Попова. Ръководните функции на училището поема г-н Прокоп Павлов.

Първата публична изява на възпитаниците на ЧНУ „Ерих Кестнер“ е концертът на 22.02.1997 г. в зала „Възраждане“.

През 1997 – 1998 , когато външното оценяване на учениците все още не е наложено като практика, училище „Ерих Кестнер” установява нивото на своите възпитаници със съдействието на РИО.

През 1998 г. е изграден учебен сектор за деца от немскоезични страни и е поставено началото на образователния проект Begegnungsschule.

На 01.септември 2000 г. се открива Частна немска гимназия „Ерих Кестнер”, а от септември 2002 г. отваря врати Частна детска градина „Ерих Кестнер”, ръководени от г-н Прокоп Павлов. С годините броят на учениците се увеличава, което налага от есента на учебната 2004/2005 г. ръководството на гимназията да бъде поето от г- жа Лидия Несторова, а от 2006/2007 г. управлението на Детската градина да бъде поверено на г-жа Биляна Милева.

През месец май 2005 г. завършва първият випуск на Гимназия ”Ерих Кестнер”. Наред с дипломата за средно образование след успешно положени изпити абитуриентите получават и немска езикова диплома, Deutsches Sprachdiplom ІІ, улесняваща приема в престижни университети в Германия.

През 2006 г. училището чества 10 години от създаването си. По този повод в БТА е дадена пресконференция за електронните и печатните медии. Празникът е отбелязан с тържествен концерт в залата на Сатиричния театър.

В настоящия момент в Детската градина, Основното училището и Гимназията 300 възпитаници се обучават от 70 учители. Сред колегията има имена, утвърдени в образователната сфера като автори на учебници и помагала; методици, рецензенти, музиканти, художници и спортисти.

горе

Мисия

През годините ръководството и Управителният съвет на Немски училища „Ерих Кестнер” развиват успешна социална политика. Хуманната атмосфера и свободата в творческите подходи на преподавателите са резултат от широко застъпените принципи на екипност, открит диалог и своевременно адекватно реагиране при всеки назрял проблем. Ръководството на „Ерих Кестнер” и целият педагогически екип системно доказват своята обществена и гражданска ангажираност, като активно се включват във всяка инициатива за изграждане на едно по-здраво , по-образовано и по-отговорно подрастващо поколение.

горе

Ценности

Дейността на образователния комплекс е базирана на три основни вътрешни документа: Устройствен и функционален правилник, Правилник за вътрешния трудов ред и Правилник за здравословни и безопасни условия на труд. В тях са описани правата и задълженията на служителите, критериите за заемане на длъжността, взаимоотношенията между различните длъжностни нива, взаимоотношенията с родители, ученици и външни организации. Своите отговорности в този процес имат както служителите и преподавателите, така и директорите и управителите. Ръководството е определило и координатор на обучението по немски език, както и методически отговорници.

горе

Цели

Началото е поставено през 1996 година, когато училищният звънец събира около петдесетина жадни за знание дечица. Целта на основателите е да създадат една първокласна и перспективна образователна институция, която да осигури отлично българско образование и интензивно изучаване на немски език. Доверието на родителите и учениците към преподавателите от България и Германия и към техния съвременен начин на обучение, довежда до увеличаване броя на възпитаниците и до изграждане на будеща респект структура, с широк възрастов диапазон – от най-малките три годишни питомници в детската да градина до абитуриентите в гимназията.

горе

Положителни страни

Училището съчетава задължителната програма на МОН с интензивното изучаване на чужд език. Методиката на обучението по немски език е изготвена съвместно с германски учители и е съобразена със съвременните методи на преподаване. Още от най-ранна възраст, децата в “Ерих Кестнер” изучават немски език под грижите на опитни педагози, в светли и уютни помещения с място за отдих и игра на чист въздух. В програмата на основното училище се включват компютърно обучение от 1ви клас и английски като втори чужд език от 4ти клас. Във връзка с проекта “Училище с интеркултурно обучение” от 1 до 7 клас се разширява последователното въвеждане на предмети, преподавани на немски език – музика, компютърни технологии, странознание, география, екология, история и проектна работа. Цялостната подготовка на учениците по немски език е ориентирана към Европейската рамка за чужди езици, като целта е в 12 клас да се достигне ниво С1 и да се положи успешно изпит за Немска езикова диплома Sprachdiplom. Гимназията е сред училищата в България, партньори по проекта “Училища, партньори на бъдещето.” Вторият чужд език е английски. Предлага се и френски като трети чужд език.
Особено ползотворно и приятно е изнесеното сред природата обучение. Нашите ученици заменят класните стаи с китни кътчета от родината ни. Зелените училища съчетават чист въздух, уроци, атракциони според спецификата на местността. Игрите и заниманията в екип сплотяват децата и заздравяват взаимоотношенията в колектива. Основното училище ежегодно предлага на малките си възпитаници летен образователен лагер, който успешно съчетава учебен процес и следобедна развлекателна програма.

горе

Материална База

Детската градина и Основното училище са в самостоятелна сграда с обширен, богато озеленен двор с площадки за игри и спорт. Малките деца разполагат с отделни помещения за занималня и сън, столова и собствена кухня, физкултурен салон. Децата от Началното училище разполагат с по две класни стаи – една за обучението по немски език и една за останалите дисциплини. Учениците от Основното училище са на кабинетна система и ползват новооборудваните: Езиков кабинет за обучението по немски език, кабинети по английски и български, по математика и естествени науки. На разположение на всички ученици са компютърна зала с интернет – достъп, музикален и физкултурен салони, кабинет по изобразително изкуство и много богата библиотека с книги на български и немски. Училището има собствена кухня, столова и бюфет и предлага на своите възпитаници разнообразна и здравословна храна. В Гимназията, която се помещава в източното крило на 27 СОУ и е със самостоятелен вход и двор, са създадени са условия за модерно обучение по всички предмети. Класните стаи са добре обзаведени, езиковите кабинети са отлично оборудвани с нагледни материали и съвременна техника за интерактивно обучение. Библиотеката е много богата с книги, учебници и помагала за чуждоезиково обучение, обучение по всички учебни дисциплини и за работа по различни проекти. През 2009 година Германската служба за училищно дело в чужбина оборудва специален кабинет по немски език с техника за мултимедийна презентация и обогати библиотеката с книги и помагала по немски за подготовката на учениците за DSD изпита. Компютърната зала е с Интернет – достъп, а в цялата сграда има Wi-Fi. Специализираните кабинети по биология и химия, по физика и математика са модерно обзаведени и оборудвани. Гимназията разполага с представителна концертна зала, физкултурен салон и открита спортна площадка. Немски училища “Ерих Кестнер” разполагат с медицински кабинети, където педиатър, психолог и логопед се грижат за здравето на всички възпитаници.

горе

Човешки капитал

Днес в Немски училища “Ерих Кестнер” учат около 300 ученици – българи и чужденци от над десет страни. Работят преподаватели като Ж. Маринова – Учител на годината; Ив. Инев – автор на учебници и помагала по Български Език и Литература, отличен от МОН за най-добър тест; Л. Несторова – автор на учебници по немски език, водещ специалист; М. Джевлекова – автор на учебници, Учител на годината в частните училища и още 50 преподаватели с доказани професионални качества, обич и грижа към децата. Вокалната група “Пеещите кенгура, с музикален педагог Пл. Златева, финалист в последните издания на Детската Евровизия е спечелила над 25 награди от Национални и Международни конкурси… Ученици представят България в Париж със свои рисунки, печелят TV-състезания в Мюнхен…, печелят Първо място в Международна Олимпиада по немски език…., печелят състезания по футбол, ски и т. н.

горе

Възрастови граници

Детската градина “Ерих Кестнер” с лиценз номер РД 14-227/25.10.2002 г. за деца от 2 до 7 години.
Основно училище “Ерих Кестнер” с лиценз номер РД 14-46/09.05.1996 г. за ученици от 1. до 7. Клас.
Немската Езикова Гимназия “Ерих Кестнер” с лизенз номер РД 14-71/18.05.2000 г. за ученици от 8. до 12 клас.

горе

Уникалност

Основно училище

Март 2000 Отборно състезание по математика на частните училища, организирано от БАЧУ – 5. клас – 3. място
2003/2004 учебна година Празници на химията в училище – Първа награда в направление „Софтуерни продукти” – Христо Стоянов и Билдеш Григорио – 7. клас
2004/2005 учебна година Олимпиада по химия. Класирани и участвали в областен кръг на националната олимпиада – Златина Ивайлова, Петко Илиев – 7. клас
2005/2006 учебна година Олимпиада по химия. Класирани и участвали в областен кръг на националната олимпиада – Димитър Крупев, Цветослав Павлов, Мила Михова, Нели Станева, Никола Найденов – 7. клас
2006 Европейско кенгуру – Карина Енева – 1. място, 3. клас
Юни 2006 Национален конкурс „Мъдростта на народа ни” – Елизабет Кирилова, 6. клас – 1. място
Март 2007 Общинският кръг на LVI републиканска олимпиада по математика – петима участници, класирали се за следващия кръг: Калина Станчева, Фонг Хоа Ле-Хо, Пламен Андонов, Карина Енева, Ивайло Манолов – 4. клас
Февруари 2008 Общински кръг на олимпиадата по химия – Александра Каназирска и Никола Юруков – 7. клас – класирани с почти максимален брой точки за областния кръг, Теодора Филипова – 7. клас – 90 от максималните 100 точки на Националното състезание по Български език и литература.
Октомври 2008 Софийски математически турнир – Дея Бояджиева, 2. клас – грамота за отлично представяне
2009 Национален литературен конкурс 110 г. от рождението на Ерих Кестнер
- Анелия Антова, 2. клас – 1. място, БЕ
- Анне- Лизе Ахамер, 3. клас – 1. място, БЕ
- Пърсивал Петров, 5. клас – 1. място, немски език
- Борис Червенков, 7. клас – 1. място, БЕ
Юни 2009 Национален кръг на Лингвистичното кенгуру по немски език
второ място – Цветан Ценов от 3. клас, Карина Енева от 6. клас
трето място – Мария Иванова – 3. клас
Февруари 2010 състезанието „Знам и мога”
Мирела Каракашева, 3. клас – класирана за областния кръг
Юни 2010 Национален кръг на Лингвистичното кенгуру по немски език
- победител – Мария Иванова от 4. клас
- втори места: – Ивелина Маркова и Александра Богданова от 3. клас, както и Антоанета Михалевич и Цветан Ценов от 4. клас
- трети места – Савина Цветанова, 4. клас и Александрос Кисамитакис, 6. клас

Участия и постижения в немското телевизионното състезание 1, 2 или 3 на TV ZDF – Четвъртокласници през съответната година

Май 2007 Анна-Мария Делиева, Карина Енева и Кристиян Миланов – 3. място
Януари 2008 Александрос Кисамитакис, Мина Маркова и Лилян Костадинов – 2. място
Януари 2009 Гергана Пенчева, Катерина Бояджиева и Кирил Кирилов – 1. място
Януари 2010 Антоанета Михалевич, Мария Иванова и Цветан Ценов – 3. място
Април 2011 Ивелина Маркова, Мирела Каракашева и Валентин Стаменов
Учебни успехи – Гимназия

• Държавни зрелостни изпити
Много успешно представяне, високи резултати
2008 – Васил Хаджийски – втори най-висок резултат по история за гр. София (отл. 5.58)
2008 – Мария Кирова – втори най-висок резултат по география за гр. София (отл. 5.54)
2008 – Константина Христова – сред най-високите резултати по БЕЛ (отл. 5.99)
2009 – Йоанна Спасова – най-висок резултат по БЕЛ (отл. 6)
2009 – Александър Николов – най-висок резултат по немски език (отл. 6)
2010 – отличен среден успех по БЕЛ за випуска (отл. 5.54)

• Изпит за придобиване на немска езикова диплома DSD II (KMK)
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 – много успешно представяне
2006 – Даниел Шекерлетов и Николай Николов от випуск 2007 – в националната листа за най-високи резултати

• Олимпиада по немски език на Министерство на образованието
2008 – Александър Тотев – участие в национален кръг
2009 – Марсел Джабер и Йоанна Кръпова – най-висок резултат в София на ІІ кръг

• Олимпиада по информатика на Министерство на образованието
2010 – Любомир Янчев 8. кл. – успешно участие в областен кръг

• Олимпиада по биология на Министерство на образованието
2010 – Елена Златарева 12. кл. – успешно участие в областен кръг

• Олимпиада по немски на Службата за педагогически обмен на ФРГ
2006 – Лора Адамска 11. кл. и Николай Николов 11. кл. – участие в национален кръг
2007 – Анна Пипева 11. кл – участие в национален кръг
2008 – Йоанна Спасова 11. кл. – носител на награда, участие в семинар в Германия
2009 – Алекс Петров 11. кл – носител на награда, участие в семинар в Германия
2010 – Мила Манева 11. кл – носител на награда, участие в семинар в Германия

• Олимпиада по немски език на Гьоте-институт
2008 – Йоанна Спасова 11. кл. – първо място в националния кръг (категория С1), национален представител в Международната олимпиада в Дрезден
2008 – Виктория Македонска 8. кл. и Алекс Петров 10. кл. – отличени с грамота за участие в национален кръг
2008 – Йоанна Спасова 11. кл. –носител на първа награда за работа в група в Международната олимпиада в Дрезден
2010 – Йоанна Кръпова – победител в национален кръг
2010 – Марсел Джабер, Юлиян Георгиев, Елизабет Кирилова – отличени с грамота за участие в национален кръг

• Лингвистично кенгуру – немски език
2009 – Йоанна Спасова, трето място на национален кръг в категория 11.–12. клас
2010 – Филип Кьониг, второ място на национален кръг в категория 7.-8. клас

• Състезание за творческо писане на немски език
2007 – Йоанна Спасова 10. кл. – отличена с грамота на национален кръг
2008 – Алекс Петров 10. кл. и Мирела Маринчева 10. кл. – отличени с грамота на национален кръг
2009 – Виолета Вълчева 10. кл. – второ място на национален кръг

• Билингвално състезание – немски / английски език
2008 – Снежана Циканделова 11. кл. и Елена Златарева 10. клас – участници в национален кръг

• Състезание за ученици от София в Деня на езиците
2006 – Здравомира Атанасова 12. кл., Николай Николов 12. кл., Мартина Петкова 11. кл., Мария Алексиева 11. кл. – публикации във в-к Wirtschaftsblatt
2010 – Марсел Джабер 11. кл. и Калоян Атанасов 11. кл. – трето място в „Езиково рали”

• „Учениците строят мостове по света” – международен конкурс по проект на германската индустриална и търговска камара
2008 – успешно участие на Йоанна Спасова, Любомир Джевлеков, Александър Николов, Дан Игов, Ив-Антони Пенков, Мария Дамянова, Александър Ботинов, Луна Кохер, Даниела Сомлева, Свилена Шишкова, Армин Фазекаш, Симона Атанасова, Снежана Циканделова, Яна Маринова от 11. клас на гимназия „Ерих Кестнер” като единствени представители за България
• „Посланици на културата” – проект за младежи от България, Италия и Турция

2009 – успешно участие на ученици от гимназия „Ерих Кестнер”

• Младежки конгрес „Шанс за Европа 2020” – Берлин
2010 – успешно участие на деветокласници от гимназия „Ерих Кестнер” – (да уточним имената)

ТВОРЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Изобразително изкуство

Април 2008 финалисти на международното състезание за рисунка на тема „Безопасност за всички”, организирано от Рено/Нисан: Яна Стоянова, Мина Маркова, Васил Ванчев и Ина Симеонова от 4. клас. Наградата на четвъртокласниците е тридневна екскурзия до Дисниленд – Париж през юни.
Април 2009 финалисти на международното състезание за рисунка на тема „Безопасност за всички”, организирано от Рено/Нисан: Ивайло Колев, Светослав Шишков и Валентин Стаменов – 2. клас.
Април 2010 Тридесет и две деца, разпределени в екипи, във възрастовите групи 7-14 и 15-18 години, участваха в конкурса на Европейската комисия на тема: „Нарисувай ми своите права. Те станаха носители на официалния плакет на Столична община за участието си в конкурса.
Април 2010 конкурса за рисунка на тема: „Безопасност за всички”, организиран от „Рено-Нисан”. Моника Петрова, Борис Делев и Стефани Тодорова от втори клас се наредиха сред десетте най-добри екипа в страната.
Октомври 2010 Ивона Николова 2. клас – голямата награда на 25. Национален конкурс за рисунка на тема: „Здравей ваканция! Ваканция с Кока-Кола”, организиран от Министерството на образованието и Kока-Кола, България.
Музикални и танцови награди

1998
- Тирана / Албания /- Международен детски песенен фест – 3-та награда за изпълнение на Анна Стайкова /I клас/ на песента „Вълшебство” и 4-то място за Александър Минков /III клас/ на песента „Мери”

2000
- Международен детски песенен фест в Сапарева баня – Първа награда за Анна Стайкова /III клас/, участник във вокалната група „Пеещите кенгура” с художествен ръководител Пламена Златева

2001
- БАЧУ награждава танцовия състав за първо място във фолклорния преглед „Нашите корени”
- Банк я- Международен детски фестивал – 2. награда на детското жури за индивидуалното изпълнение на Анна Стайкова /IV клас/
- Петрич – Международен детски песенен фест- 3-та награда за изпълнение на вокалната група, 3-та награда за индивидуално изпълнение на Анна Стайкова /IV клас/, специална награда за индивидуална изпълнение на Пламена Симова /I клас/

2003
- Банкя – Международен детски песенен фест – 3-та награда за изпълнение на Анна Стайкова /VI клас/
- София- Международен детски фестивал „София-ленд” – награда на радио НЕТ за изпълнение на Теодора Тодорова /IV клас/

2004
- Банкя – Международен детски фестивал- 2. място за изпълнение на нова песен на Калина Станчева /II клас/

2005
- Петрич – Международен детски песенен фест – 2. място за изпълнение на Теодора Тодорова /VI клас/
- Банкя – Международен детски фестивал – 2. място за изпълнение на нова песен на Пламена Симова /V клас/
- Издадени 2 диска с песни на вокалната група с песни на Х. Агасян: „Вяра, надежда, любов”, „Песнички за цифрите”

2006
- второ място на детската вокална група в Детската Евровизия

2007
- Коледен концерт на вокалната група в зала 6 на НДК

2008
- издаден диск „Българийо,обичам те!” с песни на композитора Х. Агасян
- Великденски концерт на вокалната група в зала 11 на НДК
- Трето място на детската вокална група в Детската Евровизия

2009
- Девети фестивал на детско-юношеската забавна песен в Петрич – грамота за участие на вокалната група във фестивала „Изгряват звезди”

2010
- издаден диск „Празници без предели” с песни на Х. Агасян
- Коледен концерт на вокалната група в зала 11 на НДК
- Първо място на ВГ „Пеещите кенгура” на 6-ия национален фестивал за млади изпълнители на българската патриотична песен „Родолюбие”
- награда на Пламена Златева за музикален ръководител на името на Анна Главчева
- ежегодни участия на вокалната група в телевизионни предавания на БНТ, TV 7, TV 2
Октомври 2010 Йоана Сталянова от 2. клас печели с японския танц „Гейша” златен медал, във възрастовата група до осем години на национално състезание по модерни танци в Разлог.

 

Спортни постижения

1998 година
- спартакиада на частните училища – 6-то място
- турнир по футбол на частните училища – първо участие на ЧНУ „Ерих Кестнер”. Класиране – „Лъвчета” 4.-5. клас – 5-то място; юноши – 6. клас – 8-мо място.

1999 година
- турнир по футбол – 3-то място
- щафета 4 х 50 – 1-во място

2000 година
- трети турнир на БАЧУ по футбол – 3-то място
- турнир по тенис на маса на БАЧУ – 1-во място
- шампионат по ски на БАЧУ – 3-то място
- шампионат по сноуборд на БАЧУ – 1-во място

2001 година
- турнир по тенис – 2-ро място

2002 година
- турнир по футбол – Георги Кременлиев награден с купа на голмайстор, Доменик Аврамов награден с купата за най-полезен и активен състезател.
- турнир по тенис на маса между частните училища – 2-ро място
- шампионат по ски на БАЧУ – 2-ро място

2003 година
- турнир по футбол – 1-во място
- шампионат по ски на частните училища – 2-ро място

2004 година
- турнир по ски – 2-ро място
- шампионат по ски на частните училища – 3-то място
- седми турнир по футбол на частните училища – 2-ро място
- шести турнир по тенис на маса на частните училища – 2-ро място

2005 година
- шампионат по ски на частните училища – 2-ро място
- шампионат по футбол – младши 2-ро място
- шампионат по футбол „Интермедия” – 1-во място

2006 година
- шампионат по футбол младша възраст – 5 място
- шампионат по ски на БАЧУ – 3 място

2007 година
- ски-състезания на частните училища – 5-то място

2008 година
- турнир по футбол на частните софийски училища – 1-во място
- турнир по ски на частните софийски училища – 3-то място

2009 година
- турнир по футбол на Софийските частни училища – 1-во място и купа на голмайстор
- турнир по футбол 5.-6. клас – 2-ро място
- турнир по футбол 9.-12. клас – 5-то място

2010 година
- турнир по футбол 2.-3. клас – 2-ро място
- турнир по футбол 9.-10. клас – 4-то място
- турнир по футбол 5.-6. клас – 3-то място
- Филип Кьониг – втори на републиканско първенство и награда за най-прогесиращ сноубордист

2011 година
- Турнир по футбол І-ІІІ клас купа „Олимпия” – 2-ро място

горе

Бъдеще

горе

Сфери на реализация

Всички наши ученици продължават образованието си след седми клас или в нашата Гимназия, или в престижни профилирани и професионални гимназии в София, Австрия, Германия… Гимназистите продължават образованието си в университети в страната и чужбина…

горе

Условия за прием, срокове и цени

Учебни такси за 2011/2012 може да намерите тук.

горе

Мотиви за членство в БАЧУ

Немски училища “Ерих Кестнер” са член на Българската асоциация на частните училища, обединяваща стремежите към едно съвременно европейско образование.

горе

Контакти с нас

Любомир Хераков – РКК, скайп: kestner96, office@eks-bg.eu, kestnerschool_bg@yahoo.com, сайт eks-bg.eu
Дни на отворени врати – от 9:00 до 11:00 по време на изложението – Биляна Милева – директор на детската градина.

горе

Comments are closed.