Частна гимназия с изучаване на немски език „ВЕДА”

Контакти с нас

е-mail: info@vedabg.com

Представител на училището за скайп контакт: Смилена Костова – секретар

Гид, който ще показва училището: Спасийка Ранделова

Интернет сайт: http://www.vedabg.com/

Частна гимназия с изучаване на немски език „Веда” е лицензирана през 2001 година. Тя е третото, завършващо звено на Образователен комплекс „Веда”, който включва още детска градина и основно училище.

Гимназията има езиков и хуманитарен профил. Няколко години след своето откриване тя беше лицензирана от Немското културно министерство да обучава ученици за получаване на международно признат сертификат за владеене на немски език – Sprachdiplom, който служи за прием в немски университети без изпит по езика.

Дейността на училището е тясно свързана със Службата за обучение по немски език към Посолството на Федерална република Германия.

От няколко години гимназия „Веда” е част и от инициативата PASCH, чрез която германското правителство подпомага популяризирането на немския език, култура, наука и икономика в над 1500 училища от целия свят, поради което, по линия на международния обмен, в гимназията работят доброволци от Германия. Те реализират общата образователна и възпитателна концепция на гимназия „Веда”, която включва:

 • придобиване на отлични знания по предметите от общообразователния цикъл
 • постигане на ниво С1 от Европейската езикова рамка по немски език   (Sprachdiplom)
 • постигане на ниво В2 от Европейската езикова рамка по английски език
 • владеене и използване на съвременните информационни технологии
 • формиране на нагласи за непрекъснатост на процеса на учене през целия  живот
 • изградена ценностна система и личностни качества, които ще позволят на учениците пълноценна реализация в живота
 • способност за работа в екип
 • амбиция и добри умения за комуникация

Педагогическият колектив, който работи в гимназията, е изключително добре балансиран. Той се състои от висококвалифицирани преподаватели, включително и германисти от немски произход. В обучението се използва богата гама от учебници и учебни помагала и най-новите учебни системи по немски и английски език, предназначени за младежи. В резултат на всичко това, години наред, учениците на гимназия „Веда” показват много високи резултати на държавните зрелостни изпити.

Средният успех по български език и литература е:

 • 2007/2008 уч. година – Мн. добър (5,40)
 • 2008/2009 уч. година – Мн. добър (5,47)
 • 2009/2010 уч. година – Отличен (5,55)
 • 2010/2011 уч. година – Отличен (5,71)

Показаните резултати впечатляват. Ето защо гимназията получава за трета поредна година  лични поздравления за своето представяне на държавните зрелостни изпити и изпитите за получаване на Sprachdiplom от:

 • Зам. министър – председателя и Министър на образованието и науката – Даниел Вълчев
 • Министъра на образованието, младежта и науката – Сергей Игнатов
 • Кмета на гр. София – Йорданка Фандъкова.

Неслучайно Съветът на европейската научна и културна общност в България през 2011 година, даде на „Веда” официален почетен статут на институция с висок престиж и обществено признание в областта на образованието, което е още едно доказателство за правилния път, по който се развиваме.

Трайните и качествени резултати на гимназия „Веда” доведоха до сключване на Договор за образователно сътрудничество с НБУ, според който ученици на гимназията се приемат с предимство директно в трети семестър на програма „Германистика”.

Гимназия „Веда” е разположена в самостоятелна училищна сграда в широкия център на гр. София. Перспективите за изграждане на собствена материална база са свързани с кв. „Овча купел”, където училището има парцел и изработен за него проект. Предстои построяването на нова училищна сграда.

Гимназия „Веда” се гордее с факта, че 100 % от учениците, завършили гимназията, продължават своето образование във висши учебни заведения не само в България, но и в страни от целия свят – Германия, Австрия, Швейцария, Англия, Дания, Китай и др.

Частна гимназия „Веда” членува в БАЧУ от своето създаване. Директорът на училището,  г-жа Валентина Денчева, е член на УС на асоциацията.

Годишната такса за обучение през учебната 2012/2013 г. е 2000 евро, като училището предлага и разсрочени варианти на плащане.

Прием: Гимназия „Веда” приема в VІІІ клас начинаещи и напреднали ученици, според нивото им на владеене на немски език.

Начинаещите ученици изучават 22 часа седмично немски език, а напредналите – 12 часа немски език и 10 часа английски език.

В ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ученици се приемат след интервю и тест по немски и английски език.

Записаните деца по време на виртуалното изложение (21-23.03.2012 г.) могат да   се възползват от 5 % намаление на годишната такса.

 

E-mail за контакт: info@vedabg.com

Представител на училището за скайп контакт: Смилена Костова – секретар

Skype: Немска детска градина и училище „Веда”

Skype име: schule.weda

Гид, който ще показва училището: Спасийка Ранделова

Интернет сайт:  http://www.vedabg.com/

История

горе

Мисия

горе

Ценности

горе

Цели

горе

Положителни страни

горе

Материална База

горе

Човешки капитал

горе

Възрастови граници

горе

Уникалност

горе

Бъдеще

горе

Сфери на реализация

горе

Условия за прием, срокове и цени

горе

Мотиви за членство в БАЧУ

горе

Контакти с нас

горе

Comments are closed.