Частно основно учлище „ВЕДА”

КОНТАКТИ С НАС

Skype: Немска детска градина и училище „Веда”

Skype име: schule.weda

Представител на училището за скайп контакт: Смилена Костова – секретар

Гид, който ще показва училището: Недялка Тузлучанска

e-mail: info@vedabg.com

Интернет сайт: http://www.vedabg.com/

Частно основно училище с изучаване на немски език „Веда”  е лицензирано през 1998 г. В него децата от ранна детска възраст изучават интензивно немски език, а от 5 клас се включва и английски език. Поради спецификата на детското развитие, педагогическият колектив на „Веда” е разработил авторска програма, която е базирана върху учебници за немско говорещи деца, но е съобразена с факта, че усвояването на езика е изведено извън естествената му среда. Ето защо в обучението са включени часове по разговорен немски език с родноезичен преподавател, изучаване на предмета Странознание (на Германия), честване на система от немски празници, извънкласни форми на работа с учениците на немски език.

Крайната цел на обучението е след завършване на 7. клас децата да владеят езика на ниво В1 от Европейската езикова рамка.

За обективизиране на резултатите се използват разнообразни форми на външно оценяване (изпити на Гьоте институт, местни и международни състезания и олимпиади, изпити на МОМН и др.).

Главна предпоставка за отличните резултати от обучението е работещата система за възпитателна работа.

Акцентът е поставен върху:

 • формиране на качествена ценностна система
 • взаимно уважение и доверие
 • зачитане личността на всяко дете
 • възпитаване на уверени в силите си, спокойни и уравновесени деца с лидерски качества
 • възпитаване на хора с личностна позиция, която са способни да  отстояват
 • изграждане на способности за работа в екип

Идеята, залегнала в общата образователна и възпитателна концепция на училището е до 7. клас учениците на „Веда”:

 • да придобият трайни знания по предметите от общообразователния цикъл
 • постигане на ниво В1 от Европейската езикова рамка по немски език
 • постигане на ниво В1 от Европейската езикова рамка по английски език
 • да овладеят основите на съвременните информационни технологии
 • да имат изградена индивидуална система за учене („научени да учат”)
 • да имат формирани нагласи за непрекъснатост на процеса на учене („учене  през целия живот”)
 • да имат изградена ценностна система и индивидуални качества, които ще им позволят по-нататъшно хармонично личностно развитие
 • да са придобили умения за работа в екип, гъвкавост и способност за качествено общуване
 • да имат правилно отношение към съвременните екологични проблеми, да ценят и опазват природата
 •  да познават своята родина, нейната история и съвременни достижения, с които да се гордеят

Частно училище „Веда” разполага със самостоятелна училищна сграда в един от най-тихите и спокойни квартали на гр. София – Триъгълника. Сградата е разположена в непосредствена близост до обширен парк. В нея са създадени уют и материални условия за постигане на залегналите във възпитателната и образователна концепция на училището цели.

Перспективите за изграждане на собствена материална база на „Веда” са свързани с кв. „Овча купел”, където училището има парцел и изработен за него проект. Предстои построяването на нова училищна сграда.

Резултатите от ясната образователна стратегия на ЧОУ „Веда” са показателни за нейната ефективност:

1. Външно оценяване след 7. клас

Учебна година 2010/11

 • български език и литература – среден успех 5,38
 • математика – среден успех 5,05

Около 95% от учениците са класирани по своето първо желание за продължаване на образованието си след 7. клас.

2. Международното лингвистично кенгуру:

Учебна година 2009/10:

 • Национален кръг  по немски език
  •  3-4 кл. – 1-во място – 3 деца с равен брой точки

Учебна година 2010/11:

 • Национален кръг по английски език
  • 5-6 кл. – 2-ро място
 • Национален кръг  по немски език
  • 3-4 кл. – 1,2,3-то място
  • 5-6 кл. – 1,2-ро място

3. Резултати от изпита по немски език в Гьоте институт:

 • уч. год. 2007/08 – 94 % отлични резултати
 • уч. год. 2008/09 – 100 % отлични резултати
 • уч. год. 2009/10 – 80 % отлични резултати
 • уч. год. 2010/11 – 84 % отлични резултати

Тези резултати са постигнати от един изключително добре балансиран педагогически екип от преподаватели с опит, квалификация и личностни качества, които респектират. Част от учителите са автори на учебници  и помагала за образователната система, както и дисертационни трудове.

Училището е база за обучение на Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”.

Частно основно училище „Веда” членува в БАЧУ от своето създаване. Директорът на училището, г-жа Валентина Денчева, е член на УС на асоциацията.

Годишната такса е 2950 евро, като училището предлага и разсрочени варианти на плащане.

Приемът за учебната 2012/2013 г. стартира от 01. март 2012 г. Записаните деца по време на виртуалното изложение (21-23.03.2012 г.) могат да се възползват от 5 % намаление на годишната такса.

E-mail за контакт: info@vedabg.com

Представител на училището за скайп контакт: Смилена Костова – секретар

Skype: Немска детска градина и училище „Веда”

Skype име: schule.weda

Гид, който ще показва училището: Недялка Тузлучанска

Интернет сайт:  http://www.vedabg.com/

История

горе

Мисия

горе

Ценности

горе

Цели

горе

Положителни страни

горе

Материална База

горе

Човешки капитал

горе

Възрастови граници

горе

Уникалност

горе

Бъдеще

горе

Сфери на реализация

горе

Условия за прием, срокове и цени

горе

Мотиви за членство в БАЧУ

горе

Контакти с нас

горе

Comments are closed.