Частна детска градина „ВЕДА”


Контакти

E-mail за контакт: info@vedabg.com

Представител на детската градина за скайп контакт: Смилена Костова – секретар

Skype: Немска детска градина и училище „Веда”

Skype име: schule.weda

Гид, който ще показва детската градина: Весела Васева

Интернет сайт: http://www.vedabg.com/

Частна детска градина „Веда” е открита през 1998 г.

В началото се приемат деца само в подготвителна група, но поради големия интерес се разкриват допълнителни групи, а по късно и филиали. В момента в градината се отглеждат, обучават и възпитават 100 деца, разпределени в 5-възрастови групи:

  • яслена група – 1,6 – 3 год.
  • І група           – 3 – 4 год.
  • ІІ група          – 4 – 5 год.
  • ІІІ група         – 5 – 6 год.
  • ІV (подготвителна) група – 6 – 7 год.

В основата на концепцията на детска градина „Веда” стои идеята за ранно чуждоезиково обучение.

Поради липса на традиции и опит в тази област се създава специална авторска учебна програма, която се развива и обогатява повече от 14 години. В нея са заложени гъвкави модели за паралелно развитие на родно и чуждоезиково обучение, които се допълват и обогатяват взаимно.

Детето, с неговите особености и потребности, е поставено в центъра на процеса. Въведена е стройна система за проследяване на индивидуалното развитие на всеки възпитаник на детската градина. Крайната цел на учебно -възпитателната дейност е постигане на най добрия индивидуален резултат за всяко дете и получаване на стабилна, базисна подготовка за първи клас.

Детска градина „Веда” има изграден специфичен възпитателен модел с конкретни задачи за всяка възрастова група. За неговото реализиране като основен партньор е привлечено семейството. Родителите участват в  обсъждането на здравна, възпитателна и образователна проблематика, свързана с възрастовите особености на децата.

Изградената иновативна концепция за работа с деца и получените в резултат на това отлични резултати са причината Частна детска градина „Веда” да стане базово учебно заведение на СУ „Св. Климент Охридски”. В нея повече от 11 години се обучават бъдещите предучилищни педагози със специалност немски език от Факултета по начална и предучилищна педагогика.

Педагогическият колектив е добре балансиран. Учителите имат отлична квалификация и богат педагогически опит. Водещо в работата на екипа е създаването на взаимно доверие между семейство и детската градина, съчетаване на усилията на всички заинтересовани страни с цел развиване на личностния потенциал на всяко дете. За това помага включването на малчуганите в богата палитра от дейности – музикални занимания (пиано), народни и модерни танци, плуване, ски, фехтовка, йога и др.

През 2009 година Частна детска градина „Веда”, съвместно с ръководството на „Сименс” АД – България, създаде на територията на фирмата първата ведомствена детска градина за „Сименс” в страните от Източна Европа. Филиал „Веда – Сименс” функционира вече трета година с изключителен успех. Създадените в него материални условия са един от най-добрите образци в образователната реалност на съвременна България.

Частна детска градина „Веда” е първата степен на Образователен комплекс „Веда”, който включва още основно училище и гимназия.

След завършването на детската градина децата продължават своето образование в 1. клас на основното  училище,  където е осигурена приемственост и надграждане на полученото в детската градина.

Бъдещото развитие на Частна детска градина „Веда” е ориентирано към все по-тясно сближаване на обучението и възпитанието с природосъобразния начин на живот. Ще се увеличат значително моментите на изнесено обучение и непосредствения контакт с живата природа, чрез които ще възпитаваме съвременно екологично мислене и поведение у нашите деца.

Във връзка с това от учебната 2012/2013 год. във „Веда” ще се предлага специализирано вегетарианско и био-меню.

Частна детска градина „Веда” се намира в просторна сграда в кв. Фондови жилища.

Перспективите за изграждане на собствена материална база на „Веда”, са свързани с кв. „Овча купел”, където детската градина има парцел и изработен за него проект. Предстои построяването на нова сграда.

Приемът в Частна детска градина „Веда” за учебната 2012/2013 г. стартира през месец март. Записаните деца по време на виртуалното изложение (21-23.03.2012 г.) могат да се възползват от намаление на годишната такса в размер на 150 евро.

Годишната такса е 2950 евро, като детската градина предлага и разсрочени варианти на плащане.

Частна детска градина „Веда” членува в БАЧУ от своето създаване. Директорът на градината, г-жа Валентина Денчева, е член на УС на асоциацията.

Частните детски градини имат своята специфика, която биха могли да развиват и отстояват само чрез колективните усилия на всички субекти на системата.

E-mail за контакт: info@vedabg.com

Представител на детската градина за скайп контакт: Смилена Костова – секретар

Skype: Немска детска градина и училище „Веда”

Skype име: schule.weda

Гид, който ще показва детската градина: Весела Васева

Интернет сайт:  http://www.vedabg.com/

 

История

горе

Мисия

горе

Ценности

горе

Цели

горе

Положителни страни

горе

Материална База

горе

Човешки капитал

горе

Възрастови граници

горе

Уникалност

горе

Бъдеще

горе

Сфери на реализация

горе

Условия за прием, срокове и цени

горе

Мотиви за членство в БАЧУ

горе

Контакти с нас

горе

Comments are closed.