БАЧУ участва в проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”

picture1БАЧУ участва в проект BG051РО001-3.2.05 на МОН “Усъвършенстване на системата за инспектиране в образованието”.
На 23.10.2013г. БАЧУ организира среща на директори и учители от частни детски градини и частни училища с екипа на проект BG051РО001-3.2.05  „Усъвършенстване на системата за инспектиране в образованието”. Проектът се осъществява от Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Времетраенето на проекта е м.януари 2012 – м.април 2014г.

Г-жа Тина Велева- ръководител на проекта и г-жа Василена Хаджиева – член на екипа представиха основните етапи в работата по проекта. Подробно беше разяснена целта на апробацията на инструментариума за инспектирането в системата на средното образование. Презентацията изтеглете оттук.
В представителната извадка за апробацията са включени 12 членове на БАЧУ – частни детски градини и частни училища. Очаква се те да дадат конструктивен принос за усъвършенстването на инструментариума със свои предложения и корекции.
Работата на екипа за управлението на проекта ще се подпомага от Съвет за управление, наблюдение и подпомагане (СУНП), в който като представител на БАЧУ е включена г-жа Валентина Денчева – директор на ЧДГ и ЧОУ „Веда”.

Comments are closed.