„НОВИЯТ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г.“

4464Повече от 460 души взеха участие в заключителното събитие от националната кампания „Новият програмен период 2014-2020 г.”. Форумът се организира от Централния информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет.

Събитието беше открито от Мария Димитрова, директор на дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” в качеството на организатор. Тя съобщи, че около 15 милиарда евро ще бъдат средствата за нашата страна през следващия програмен период. Димитрова призова за активно участие в процеса по програмиране на всички заинтересовани страни, като акцентира върху необходимостта от общи и целенасочени усилия за постигане на максимален ефект от тях.
Представени бяха приоритетите на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” от Стоян Цонев – главен директор на ГД”Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката.

Comments are closed.