За нас

Българската Асоциация на Частните Училища (БАЧУ) е учредена на 02.10.1997 г. Тя е  най-представителната организация на частните училища, професионални колежи и детски градини в България.

Мисията на БАЧУ е да подпомага успешното развитие на частните училища в България и утвърждаването на обществения им авторитет.

Целите на БАЧУ са:

  • Да обединява частните училища и да подпомага тяхното успешно развитие.
  • Да отстоява правата на частните училища и да защитава общите им интереси пред законодателната, държавната и общинските власти.
  • Чрез активно партньорство с държавните и общинските органи да работи за създаването на условия за развитието на частното училищно образование.
  • Да инициира проекти за усъвършенстването на законодателството в сферата на училищното образование.
  • Да популяризира постиженията на частните училища и да съдейства за изграждането на техния положителен публичен образ,
  • Да организира активно образователно сътрудничество със сродни европейски организации и да стимулира участието на своите членове в европейски образователни проекти.
  • Да бъде обществен гарант за качеството на образованието в частните училища – членове на БАЧУ.

Comments are closed.